Skip to content

Jeg arbejder med at forstå og flytte menneskelig adfærd. Det gør jeg ved at kombinere adfærds- og kognitionspsykologiske indsigter med kommunikations- og designteori samt sociologiske og antropologiske forståelser af mennesket i samfundet.

Marie Wengler 

PhD i adfærdsforskning
(2021-2024)

Jeg er lidt af en hybrid. Min faglige profil kombinerer kreative kompetencer med en solid akademisk baggrund inden for adfærdsforskning og et entreprenørt mindset. Jeg er derfor i stand til at gå fra ide-udvikling til ide-eksekvering: fra identifikationer af problematisk adfærd til udvikling af innovative løsninger til test af interventioner.