Skip to content

TILTRÆK DET BEDSTE TALENT

Optimer din rekrutteringsproces, så du tiltrækker det bedste talent og udnytter det fulde potentiale af din kandidatpulje

BEGINNER
fra cv til worksamples

 

1 TIME

Introducerende oplæg.

Få et overblik over udfordringerne ved anvendelsen af de klassiske rekrutteringspraksisser, såsom CV’et og interviewet, og bliv klogere på hvad du allerede i morgen kan gøre gøre for at tiltrække og spotte det bedste talent til stillingen. 

Målrettede ledere og HR ansvarlige. 

Op til 20 personer. 

Kan afholdes på engelsk ved forespørgsel. 

6.900,- ex. moms

RABAT hvis afholdt via Teams
5.900,- ex. moms

intermediate
fra cv til worksamples

 

2 timer

Uddybende oplæg.

Få indsigt i udfordringerne ved anvendelsen af de klassiske rekrutteringspraksisser, såsom CV’et og interviewet, og få en step-by-step indføring i brugen af konkrete, forskningsunderbyggede værktøjer, du kan implementere allerede i morgen for at tiltrække og spotte det bedste talent til din organisation.

Målrettede ledere og HR ansvarlige.

Op til 20 personer.

Kan afholdes på engelsk ved forespørgsel. 

8.900,- ex. moms

RABAT hvis afholdt via Teams
7.900,- ex. moms

advanced
fra cv til worksamples

 

4 timer

Uddybende oplæg og efterfølgende workshop.

Få en dybdegående indsigt i udfordringerne ved anvendelsen af de klassiske rekrutteringspraksisser, såsom CV’et og interviewet. Disse indsigter underbygges af konkrete eksempler fra nyere forskning. Få derudover en hands-on indføring i brugen af konkrete, forskningsunderbyggede værktøjer, du kan implementere allerede i morgen for at tiltrække og spotte det bedste talent i din organisation. 

Målrettede ledere og HR ansvarlige.

Op til 15 personer.

Kan afholdes på engelsk ved forespørgsel. 

16.900,- ex. moms

FASTHOLD OG FORBEDR DIT TALENT

Optimer dine performance management praksisser, så du identificerer og udvikler de bedste talenter i din organisation 

BEGINNER
Performance management - et biased værktøj?

 

1 TIME

Introducerende oplæg.

Få et overblik over udfordringerne ved anvendelsen af performance management praksisser, såsom Nine Grid Matricen og hertilhørende vurderingskriterier som ‘performance’, ‘potential’ og ‘talent’, og bliv klogere på hvad du allerede i morgen kan gøre gøre for at tiltrække og udvikle de bedste talenter i din organisation.

Målrettede ledere og HR ansvarlige. 

Op til 20 personer. 

Kan afholdes på engelsk ved forespørgsel. 

6.900,- ex. moms

RABAT hvis afholdt via Teams
5.900,- ex. moms

intermediate
perFORMANCE MANAGEMENT - ET BIASED VÆRKTØJ?

 

2 timer

Uddybende oplæg.

Få indsigt i udfordringerne ved anvendelsen af performance management praksisser, såsom Nine Grid Matricen og hertilhørende vurderingskriterier som ‘performance’, ‘potential’ og ‘talent’, og få en step-by-step indføring i brugen af konkrete, forskningsunderbyggede værktøjer, du kan implementere allerede i morgen for at identificere, fastholde og udvikle den næste generation af ledere i din organisation.

Målrettede ledere og HR ansvarlige.

Op til 20 personer.

Kan afholdes på engelsk ved forespørgsel. 

8.900,- ex. moms

RABAT hvis afholdt via Teams
7.900,- ex. moms

advanced
PERFORMANCE MANAGEMENT - ET BIASED VÆRKTØJ?

 

4 timer

Uddybende oplæg og efterfølgende workshop.

Få en dybdegående indsigt i udfordringerne ved anvendelsen af performance management praksisser, herunder Nine Grid Matricen og hertilhørende vurderingskriterier som ‘performance’, ‘potential’ og ‘talent’. Disse indsigter underbygges af konkrete eksempler fra nyere forskning. Få derudover en hands-on indføring i brugen af konkrete, forskningsunderbyggede værktøjer, du kan implementere allerede i morgen for at identificere, fastholde og udvikle den næste generation af ledere i din organisation. 

Målrettede ledere og HR ansvarlige.

Op til 15 personer.

Kan afholdes på engelsk ved forespørgsel. 

16.900,- ex. moms

OPTIMER DIN EMPLOYEE LIFE CYCLE

Fra tiltrækning af de bedste talenter – til fastholdelse og udvikling af den næste generation af ledere i din organisation 

Heldagskursus I din organisation

 

7 timer

Uddybende oplæg og efterfølgende workshop.

Få en dybdegående indsigt i udfordringerne ved anvendelsen af de klassiske rekrutterings- og performance management praksisser. Forstå hvordan brugen af disse praksisser fører til, at du overser de faktisk bedste talenter når du ansætter og udvikler dine medarbejdere – og hvilke konsekvenser det kan have for din organisation. Disse indsigter underbygges af konkrete eksempler fra nyere forskning, og opfølges af en hands-on indføring i brugen af konkrete, forskningsunderbyggede værktøjer, du kan implementere allerede i morgen til at tiltrække, identificere, fastholde og udvikle det bedste talent i din organisation.

Målrettede ledere og HR ansvarlige.

Op til 15 personer.

Kan afholdes på engelsk ved forespørgsel. 

27.900,- ex. moms

Kontakt mig i dag, så ser vi nærmere på mulighederne sammen 

DEN INKLUDERENDE ORGANISATION

Hvordan og hvorfor opstår systemiske barrierer? Hvilken betydning har bias for din organisation? 

BEGINNER
EN URHJERNE FANGET I EN MODERNE VERDEN

 

1,5 time

Introducerende oplæg.

Vi hører om dem alle vegne: bias. Men hvad er bias egentligt
Via konkrete øvelser og referencer til forskning får du i dette oplæg en indgående indsigt og oplevelse i hvad bias er – og hvordan de kan føre til stereotyper – og hvordan de kan manifesterer sig i din organisation.

Målrettede ledere og HR ansvarlige.

Op til 20 personer.

Kan afholdes på engelsk ved forespørgsel. 

7.300,- ex. moms

RABAT hvis afholdt via Teams
6.300,- ex. moms

ADVANCED
Systemiske barrierer: når 
bias bliver institutionelle

 

1,5 time

Introducerende oplæg.

Ordet ‘bias’ er blevet en del af vores vokabular. Aldrig før har der været så stor fokus på, at ændre adfærd, så bias ikke påvirker vores individuelle beslutningstagen. Men hvad der ofte overses i denne fortælling, er, at bias ikke kun er et individuelt fænomen, men i høj grad også er et systemisk fænomen. Undlader vi denne del af fortællingen, vil hovedparten af diversitetsinterventioner- og initiativer således være fejlslagne: de vil have ingen, begrænset eller sågar negative effekter. I dette oplæg får du derfor indsigt i hvad systemiske barrierer er, hvordan de opstår og hvordan du spotter dem.

Målrettede ledere og HR ansvarlige.

Op til 20 personer.

Kan afholdes på engelsk ved forespørgsel. 

7.300,- ex. moms

RABAT hvis afholdt via Teams
6.300,- ex. moms

Inclusive Leadership Seminar

 

4 timer

Uddybende seminar med konkrete øvelser. 

Få en indgående indsigt i potentialet ved at omfavne og opdyrke en inkluderende arbejdsplads: hvordan det ikke kun har positive effekter på medarbejderniveau men også på organisatorisk niveau. Bliv introduceret til the business case for diversitet og de centrale grundbegreber i debatten, og få indsigt i forskellige typer af interventionsstrategier, du kan anvende i din organisation allerede i morgen til at skabe en mere inkluderende arbejdsplads. Seminaret underbygges af nyeste forskning på området og inddragende øvelser. 

Målrettede ledere og HR ansvarlige.

Op til 20 personer.

Kan afholdes på engelsk ved forespørgsel. 

14.500,- ex. moms

RABAT hvis afholdt via Teams
12.500,- ex. moms

Fra køn til kognition: 
få styr på nuancerne i diversitetsdebatten

 

1 time

Introducerende oplæg.

Kønskvoter, mentorship programmer for kvinder og assertivness-træning målrettede kvindelige medarbejdere. Diversitet er i folkemunde ofte anvendt synonymt med køn. Men denne forståelse af diversitet simplificerer et komplekst emne til kun én identitetsmarkør, nemlig køn (og mere specifikt kvinder). I denne simplificering overses nuancerne i begrebet diversitet i debatten: at diversitet handler om meget andet end køn. Få indblik i disse nuancer og bliv bedre rustet til at skabe en inkluderende kultur, med positive effekter for både dine medarbejdere og din bredere organisation. 

Målrettede ledere og HR ansvarlige.

Op til 20 personer.

Kan afholdes på engelsk ved forespørgsel. 

6.900,- ex. moms

RABAT hvis afholdt via Teams
5.900,- ex. moms

Diversity Management 2.0: 
Fra individfokus til systemfokus

 

1 time

Introducerende oplæg.

Anvender du mentorship programmer? Anti-bias træning? Assertivness Workshops? Så er der en høj risiko for, at du har begrænsede effekter af dine diversitetsindsatser. Individfokuserede interventioner har nemlig hele 60% fejlmargen. Ny forskning peger derfor på, at der er behov for at vende blikket imod systemfokuserende diversitetsindsatser. Få indblik i denne forskning og hvordan du kan oversætte den til konkrete værktøjer i din organisation.

Målrettede ledere og HR ansvarlige.

Op til 20 personer.

Kan afholdes på engelsk ved forespørgsel. 

6.900,- ex. moms

RABAT hvis afholdt via Teams
5.900,- ex. moms

Kontakt mig i dag, så ser vi nærmere på mulighederne sammen